Validos-yhteistyön taustalla on oivallus siitä, että useissa yrityksissä joudutaan ratkaisemaan sama ongelma: onko tämä avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketti käytettävissä yrityksen tuotteen osana tai ohjelmistoprojektissa?

Tähän vastauksen saamiseksi yrityksen täytyy selvittää ohjelmiston teknisiä ja oikeudellisia ominaisuuksia. Kun nämä selvittelyt ovat pitkälti samansisältöisiä eri yrityksissä, tulee sama työ tehtyä monta kertaa, jokaisessa yrityksessä erikseen.

Jos asiaa katsotaan tarkemmin, niin tähän liittyy useita kysymyksiä: mm. se, että kaikki yritykset eivät aina käytä samoja ohjelmistokomponentteja/paketteja, mutta koska samoja paketteja kuitenkin käytetään paljon, on yhteistyö hyvinkin kannattavaa. Toinen näkökulma on se, että osa selvittelytyöstä on yrityskohtaista/tapauskohtaista: tämä pitää paikkansa (tosin tapauskohtaiset kysymykset ovat usein aika samantyyppisiä nekin) , mutta tätäkin työtä edeltää aina täysin yleinen osa.

Yhteistyön perusajatuksena on se, että yhteistyön osalliset teettävät työtä yhtenäistetyllä ja hiotulla toimintamallilla ja jakavat työn tulokset keskenään. Toimintatapana on se, että yhteistyöyritykset kukin itse päättävät, mitä selvityttävät eli ns. validoivat: näin yhteistyö aina tuottaa jäsenien tarpeiden mukaiset selvitykset. Työtä ei ainoastaan ulkoisteta vaan se myös keskitetään useiden yritysten toimesta. Kun lukuisien jäsenien teettämänä työnä muodostuva tietopankki kasvaa, saavat jäsenet myös vastaukset suoraan yhteistyön ylläpitämästä tietopankista, jolloin työtä ei tarvitse lainkaan teettää. Tämä nopeuttaa ja helpottaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämistä sekä myös alentaa kustannuksia.

Asianajotoimisto HH Partners on laatinut myös esittelykalvot yhteistyöstä. HH Partners on ideoinut yhteistyön ja ollut käynnistämässä sitä yhteistyössä useiden muiden yrityksien kanssa.

Jäsenyyden eduista ja ehdoista yhdistys on laatinut tarkemman, englanninkielisen kuvauksen.


Validos - uusi tapa ottaa avoin lähdekoodi käyttöön! 

Validos-yhteistyö on sitä hyödyllisempää kaikille jäsenille, mitä enemmän jäseniä siinä on mukana. Siksi Validos on avoinna uusille yritys- ja yhteisöjäsenille. Katso lisää tietoa toiminnasta ja jäsenyydestä. Pyydä lisätietoja tai ota yhteyttä!