Validos-yhteistyö on sitä hyödyllisempää kaikille jäsenille, mitä enemmän jäseniä siinä on mukana. Siksi Validos on avoinna uusille yritys- ja yhteisöjäsenille.

Jäsenyyden edut ja ehdot on esitetty yhdistyksen hyväksymässä dokumentissa. Dokumenttia ylläpitää yhdistyksen hallitus. Perusedut ovat:

  • pääsy Validoksen tietopankkiin (avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien validointitulokset ja raportit),
  • mahdollisuus teettää validointityötä (jäsenmaksu sisältää minimimäärän työtä, jota voi käyttää joustavasti kuuden kuukauden aikana),
  • pääsy Validoksen jäsentapahtumiin, joissa käsitellään mm. yhteistyötä ja avoimen lähdekoodin hallittua käyttöä ja
  • jäsenyys on koska tahansa päätettävissä (jossain vaiheessa uusille jäsenille tultaneen määräämään eroamisaika).

Jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan ja sisältää tietyn määrän validointityötä, jonka jäsen voi käyttää valitsemallaan tavalla avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien validointiin joustavasti kuuden kuukauden aikana. Yhteistyön toimivuuden takaa se, että kukin jäsen osallistuu tietokannan kasvattamiseen ja ylläpitämiseen. Jäsenmaksut ovat seuraavat:

Validosta hallinnoivat sen jäsenet yhdessä. Yhdelläkään jäsenistä ei ole yksin toimivaltaa tehdä päätöksiä tai nimittää hallituksen jäseniä. Hallituksen valitsee yhdistyksen jäsenistö. Validos on Suomessa rekisteröity yhdistys (Validos ry) ja sen toiminta perustuu yhdistyslakiin (503/1989) sekä yhdistyksen sääntöihin. Tämän lisäksi hallitus päättää jäsenyyseduista ja -ehdoista.

Validoksen jäsenenä on yrityksiä ja yhteisöjä, jotka hyödyntävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja toiminnassaan. Validos tarjoaa keinon sekä hallita ja lisätä avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ja sitä kautta saada tehokkuushyötyjä kunkin jäsenen toimintaan.

Jäsenet ovat (elokuu 2017):

Lista validoiduista paketeista (elokuu 2014):

7-Zip 9.20

Acegi Security 1.0.7

Adobe BlazeDS - binary 3.0.0.544

Advanced GWT Components 2.0.7

AES-256 2007-11-11

AFNetworking 2.0.0

Agent++ 3.5.27b

Alfresco 3.2r2

alsa-lib 1.0.20

Validoksessa on päätetty alkuvaiheessa keskittyä ohjelmistokomponenttien oikeudelliseen validointiin. Oikeudellinen osaaminen tyypillisesti puuttuu avoimen lähdekoodin projekteilta ja siksi sitä tarvitaan eniten. Yksi mahdollisista jatkokehityshankkeista on teknisen validoinnin (ml. tietoturva) liittäminen samaan toimintamalliin. Muitakin mahdollisuuksia on.

Lähtökohta yhteistyölle on, että kaikki validoinnit tehdään jäsenlähtöisesti. Eli jäsenet pyytävät tarpeidensa mukaan validointeja ja voivat myös määritellä kuinka syvällisiä niistä tehdään. Tulokset julkaistaan koko jäsenistölle. 

Validoinnissa tehtävät tarkistukset voidaan jakaa neljään ryhmään: