Validoksessa on päätetty alkuvaiheessa keskittyä ohjelmistokomponenttien oikeudelliseen validointiin. Oikeudellinen osaaminen tyypillisesti puuttuu avoimen lähdekoodin projekteilta ja siksi sitä tarvitaan eniten. Yksi mahdollisista jatkokehityshankkeista on teknisen validoinnin (ml. tietoturva) liittäminen samaan toimintamalliin. Muitakin mahdollisuuksia on.

Lähtökohta yhteistyölle on, että kaikki validoinnit tehdään jäsenlähtöisesti. Eli jäsenet pyytävät tarpeidensa mukaan validointeja ja voivat myös määritellä kuinka syvällisiä niistä tehdään. Tulokset julkaistaan koko jäsenistölle. 

Validoinnissa tehtävät tarkistukset voidaan jakaa neljään ryhmään:

  • Paketin kytkös ns. päälisenssiin
  • Ohjelmistopaketin sisältämät alakomponentit
  • Ohjelmistopaketin lähdekoodin läpikäynti työkalun avulla
  • Tekijöiden ja tekijänoikeudenhaltijoiden dokumentointi

Tarkistusten perusteella muodostetaan raportti sekä ohjeet ohjelmistopaketin käytölle yrityksessä. Ohjeiden keskeinen osa on paketin sisältämien eri lisenssien yhdistetyt vaatimukset paketin edelleen levittämiselle (joko muuttamattomana tai muutettuna; sellaisenaan tai isomman kokonaisuuden osana). Ohjeissa on mm. luettelot edelleen jakeluun ja/tai dokumentaatioon sisällytettävistä lisenssiehdoista ja muista teksteistä.

Lisäksi tarkistetut paketit arkistoidaan ja muutoinkin validointiprosessi dokumentoidaan.