Validos lisää open source -projekteihin oikeudellisen osaamisen 

Validoksessa on lähdetty siitä, että lisäämme avoimen lähdekoodin projekteihin niiltä mahdollisesti puuttuvan oikeudellisen osaamisen.

Pääsääntöisesti tämä tehdään vain jäsenistön suuntaan, mutta pyrimme myös olemaan aktiivisia avoimen lähdekoodin yhteisön suuntaan. Jäsenistömme kannalta on edullista, jos epäselviä asioita saadaan selvitettyä ja siten OS-ohjelmistoja voidaan useammin käyttää. Samoin koko avoimen lähdekoodin yhteisön ja kaikkien ohjelmia hyödyntävien kannalta on hyvä, jos projektien mahdolliset epäselvyydet korjaantuvat suoraan itse projekteissa.

Apache Tomcat esimerkkinä yhteydenotoista avoimen lähdekoodin projekteihin

Validos onkin jo joissain tapauksissa ollut yhteyksissä projekteihin ja selvittänyt asioita ja samalla tullut osaltaan myötävaikuttaneeksi projektin edistymiseen. Esimerkkinä yhteydenotosta, jonka seurauksena ohjelma voitiin todeta ns. "validiksi" oli Apache Tomcat -projekti. Sen lähdekoodimuotoisen jakelupaketin eräästä alakansiosta löytyi eri lisenssiehtoja sisältävä tekstitiedosto, joka ei sisältönsä mukaan lainkaan täsmännyt projektin muuten ilmoittamiin tietoihin.

Tällaiset havainnot ja epäselvyydet tyypillisesti kasvattavat ohjelmiston riskiluokitusta Validoksen mallissa.

Tämän ristiriidan selvittämiseksi olimme yhteydessä Apache Tomcatin -projektiin. Saamamme vastaus vahvisti sen, että edellä mainittu lisenssitiedosto ei kuulunut ko. jakeluun laisinkaan. Tomcat-projekti oli aktiivinen: meille vastattiin ja korjaus tehtiin melkeinpä samantien Tomcatin kehityspuuhun internetissä. Näin pystyimme toteamaan, että jakelupaketin tiedot ovat yhdenmukaisia muiden tietojen kanssa ja sen sisältämät alalisenssit ns. yhteensopivia.

Pidimmekin tätä jossain määrin todennäköisenä vaihtoehtona sillä perusteella, että Fossology ei löytänyt yhdestäkään lähdekooditiedostosta mainintaa näistä ylimääräisistä lisensseistä - ainoastaan tästä lisenssitekstejä sisältäneestä tiedostosta. Tämä ei kuitenkaan ollut mitenkään varmaa, sillä tiedosto olisi saattanut viitata muuttuneisiin tiedostonnimiin tai copy-pasteamiseen tiedostojen välillä. Nyt kehittäjät kuitenkin vahvistivat, että näin ei ollut.