GPL-lisensioituja ohjelmia arvioidaan samoin kriteerein kuin muitakin ohjelmistopaketteja. Jos lisensiointi on selkeätä, jolloin ohjelmistopaketin käytön ehdot saadaan riittävästi selville, katsotaan ohjelmisto validiksi. Käyttöohjeisiin on vedetty yhteen kaikkien ohjelmistopakettiin soveltuvien lisenssien vaatimukset.

GPL-lisenssiä ei automaattisesti katsota epävalidiksi, koska eri lisenssien vaatimukset sopivat eri yrityksille eri tavoin.

Validoksen jäsenillä on kuitenkin mahdollisuus muokata näkymäänsä lisensseihin. Jäsenkohtaisesti voidaan tehdä määritys, että jäsenelle tietopankissa näkyvässä yhteenvedossa kaikki GPL-lisensioidut ja vastaavat näkyvät enintään oranssilla ("possible risk"). Muitakin määrityksiä voidaan tehdä.

Eri yrityksillä on erilaisia tilanteita, mihin tietyt lisenssit eivät sovi. GPL-lisensioitu ohjelma ei sovi suljetun lisenssin ohjelmiston osaksi (mutta alustaksi useimmiten kuitenkin). GPL-lisensioidun ohjelmiston käyttöohjeissa sanotaankin, että jos GPL-lisensioitu ohjelma otetaan toisen ohjelman osaksi, pitää kokonaisuus levittää GPL-ehdoilla. Ohjeissa myös painotetaan, että levittämisen ehdot ovat suuria (major requirements).

GPL-lisensioitu ohjelma saattaa kuitenkin sovelutua moniin tilanteisiin: esim. alustaksi ja alustan jatkokehittämiseen, vaikka muu lisensiointi olisikin suljettua. Lisäksi asiakasprojekteissa GPL-lisenssi saatetaan hankkia suoraan asiakkaan toimesta, esim. suljetun ohjelmiston sijasta. Ja osalla yrityksiä liiketoimintamalli saattaa jopa kannustaa GPL-lisensioitujen ohjelmistojen käyttämiseen.