Kysymyksiä ja vastauksia Validoksesta: 

 • Mikä on Validos?
 • Mitä tietoa Validos tuottaa?
 • Kuka voi liittyä jäseneksi?
 • Mitä jäsenet saavat?
 • Mitä jäsenyys maksaa? 
 • Miten Validos suhtautuu avoimen lähdekoodin yhteisöön?
 • Onko Validos oikea yhdistys vai yhden asianajotoimiston tuote?
 • Mikä HH Partnersin rooli on Validoksessa?

 

Mikä on Validos?

Validos on suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää avoimen lähdekoodin käyttöä yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Validos toteuttaa yhteistyömallia avoimen lähdekoodin (OS) ohjelmistojen yrityssoveltuvuuden selvittämiseksi eli validoimiseksi. Yhteistyöllä yritykset selvittävät OS-ohjelmistopakettien soveltuvuudet erilaisiin yrityskäytön tilanteisiin täysin lyömättömällä tehokkuudella. Kun aikaisemmin tämä työ on tehty jokaisessa yrityksessä erikseen eli siis monta kertaa, nyt sen keskeinen osa tehdään vain kerran ja tulokset jaetaan kaikkien yhteistyötä tekevien yritysten kesken.

Mitä tietoa Validos tuottaa?

Avoimen lähdekoodin komponentit sisältävät usein lukuisia eri osia tai komponentteja, joiden käyttöoikeudet vaihtelevat. Alakomponenttien ja kokonaisuuden hallinnassa voi olla erilaisia puutteita. Yritysten ja muiden ammattimaisesti ohjelmistoja käyttävien tulee toiminnassaan varmistua siitä, että ne käyttävät sellaisia avoimen lähdekoodin paketteja, jotka sopivat ko. käyttötarkoitukseen. Tätä varten tulee avoimen lähdekoodin pakettien (myös eri alakomponettien käyttöoikeudet) olla riittävästi selvillä. Avoimen lähdekoodin projekteista riippuen tämän tiedon tuottaminen vaatii erilaisia selvittelyitä. Validos tuottaa tämän tiedon jäsenien nimeämistä avoimen lähdekoodin paketeista.

Lisäksi Validos tuottaa käyttöohjeet siitä, miten ko. avoimen lähdekoodin paketti otetaan käyttöön kaikkien siihen soveltuvien käyttöoikeusehtojen mukaisesti. Tämä käsittää muun muassa luettelot jakeluun tai dokumentaatioon sisällytettävistä lisenssiehdoista tai muista huomautuksista tai teksteistä.

Kaikista laadituista raporteista pidetään yhteenvetoa, josta saa nopeasti yleissilmäyksen eri validoiduista paketeista ja niiden validointitilanteesta.

Jokaisesti validoidusta paketista on laadittu käyttöohjeet ja detaljoitu raportti. Raporttien osia ovat mm. ohjelmistokomponentin yksilöimistiedot, yhteenveto, päälisenssin mahdollistamien käyttötapojen kuvaus, päälisenssin kytkös ohjelmistoon, alikomponenttien lisenssien yhteensopivuus, tiedot lähdekoodianalyysin tuloksista, tiedot tekijöistä/tekijänoikeuksien haltijoista ja edelleen levittämisen vaatimukset.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Validos-yhteistyö on sitä hyödyllisempää kaikille jäsenille, mitä enemmän jäseniä siinä on mukana. Validos on siis avoinna kaikille uusille yritys- ja yhteisöjäsenille. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä!

Mitä jäsenet saavat?

Jäsenten perusedut ovat:

 • pääsy Validoksen tietopankkiin eli kaikkiin yhteistyön piirissä tehtyihin validointiraportteihin,
 • mahdollisuus teettää validointityötä (jäsenmaksu sisältää minimimäärän työtä, jota voi käyttää joustavasti kuuden kuukauden jaksoissa) ja
 • pääsy Validoksen jäsentapahtumiin, joissa käsitellään mm. yhteistyötä ja avoimen lähdekoodin hallittua käyttöä.

Raportit sisältävät muun muassa seuraavat tiedot:

 • tieto siitä, onko ohjelmisto hyvin hallittu eli validi (ohjelmiston lisensiointi on riittävän selkeää),
 • tieto ohjelmistoon soveltuvista lisenssiehdoista (päälisenssi ja kaikkien alakomponenttien lisenssit),
 • edelleen levityksen vaatimukset:
  • luettelo kaikista jakeluun ja/tai dokumentaatioon liitettävistä lisenssiehdoista,
  • luettelo muista jakeluun ja/tai dokumentaatioon liitettävistä huomautuksista ja teksteistä,
  • edelleen levityksen oikeudelliset vaatimukset ja
  • muut edelleen levityksen vaatimukset ja
 • ohjeet siitä, miten edelleen levitys tulee tehdä:
  • tarvittaessa myös ohjeet siitä, miten pakettia tulee muuttaa edelleen levitystä varten.

Mitä jäsenyys maksaa?

Jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan ja sisältää tietyn määrän validointityötä, jonka jäsen voi käyttää valitsemallaan tavalla avoimen lähdekoodin ohjelmistopakettien validointiin joustavasti kuuden kuukauden aikana. Ks. lisää tietoa jäsenyydestä.

Miten Validos suhtautuu avoimen lähdekoodin yhteisöön?

Positiivisesti! Validos pyrkii omalla toiminnallaan edistämään avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä yrityksissä. Tärkeä osa OS-ohjelmien hyödyntämistä on lisenssiehtojen noudattaminen kaikissa käyttötilanteissa, ja mm. tässä asiassa Validos auttaa jäseniään. Olemme kuvanneet toimintaamme myös niin, että pyrimme lisäämään avoimen lähdekoodin projekteihin sen oikeudellisen osaamisen, mikä niiltä mahdollisesti puuttuu. Validos pyrkii myös olemaan aktiivinen yhteisön suuntaan eri tavoilla.

Onko Validos oikea yhdistys vai yhden asianajotoimiston tuote?

Validos on suomalainen yhdistys, jota hallitsevat sen jäsenet. Yksi jäsenistä on Asianajotoimisto HH Partners Oy, joka on myös yhteistyömallin alkuperäinen kehittäjä. Validos ei kuitenkaan ole oikeudellisesti riippuvainen HH Partnersista tai mistään muustakaan palveluntuottajastaan. Validoksen tietokanta raporteista on Validoksen omistama. Validos ei siis ole yhden asianajotoimiston tuote, vaan jäsentensä kontrolloima, oikea yhdistys (ja yhteistyömalli).

Mikä HH Partnersin rooli on Validoksessa?

HH Partners on yksi Validoksen kuudesta perustajasta ja Validoksen toteuttaman yhteistyömallin alkuperäinen kehittäjä ja liikkeelle panija. Yhdistyksen hallituksen tämän hetkinen puheenjohtaja (Martin von Willebrand) on HH Partnersin osakas.

HH Partners tuottaa erillisellä sopimuksella oikeudellisen validointitiedon yhdistykselle. Yhdistys ei ole oikeudellisesti riippuvainen HH Partnersista: HH Partnersin asema yhdistyksessä perustuu asiantuntijuuteen yhdistyksen toiminnassa ja yhteistyömallin liikkeelle panemisessa ja kehittämisessä.