Validosta hallinnoivat sen jäsenet yhdessä. Yhdelläkään jäsenistä ei ole yksin toimivaltaa tehdä päätöksiä tai nimittää hallituksen jäseniä. Hallituksen valitsee yhdistyksen jäsenistö. Validos on Suomessa rekisteröity yhdistys (Validos ry) ja sen toiminta perustuu yhdistyslakiin (503/1989) sekä yhdistyksen sääntöihin. Tämän lisäksi hallitus päättää jäsenyyseduista ja -ehdoista.

Yhdistyksen säännöt määrittelevät lain vaatimat yhdistyksen perustavanlaatuiset ehdot ja vaatimukset. Jäsenyyseduista ja -ehdoista selviävät säännöt koskien validointiraportteja, jäsenten oikeutta validointityöhön, jäsenyysvelvoitteita ja -maksuja, jäsenyyden lopettamista jne. Aivan kuten minkä tahansa useiden eri yritysten yhteistyöhön perustuvan toimintamallin tapauksessa, taustalla on aina kysymys siitä, miten perustajajäsenten tarkoituksen toteutuminen varmistetaan sellaisella tavalla, ettei yhdellekään yksittäiselle toimijalle tai yhdessä toimivalle ryhmittymälle muodostu määräävää asemaa organisaatiossa. Validoksessa asia on ratkaistu niin, että perustajajäsenet voivat kollektiivisesti (esimerkiksi neljän kuudesta perustajajäsenestä ollessa paikalla yhdistyksen kokouksessa) käyttää veto-oikeutta hallitusta valittaessa.

Lisätietoja hallinnosta:

  • Yhdistyksen ovat perustaneet seuraavat yhteisöt: Comptel Oyj, Fujitsu Services Oy, HH Partners Oy, Wapice Oy, COSS ry - Avoimien tietojärjestelmien keskus / Hermia Oy, Cybercom Plenware Oy.
  • Yhdistyksen hallituksessa ovat edustettuina 6 vakituista jäsentä: Martin von Willebrand (HH Partners, puheenjohtaja), Harri Salminen (Cybercom), Marko Jaanu (Fujitsu Finland), Tero Vuorela (Sandvik Mining & Construction), Markus Mäkelä (Wapice) ja Timo Väliharju (COSS ry).
  • Yhdistyksellä ei ole valittua toimitus- tai toiminnanjohtajaa.
  • Jäsenmaksut ovat nähtävissä täällä.

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien Validoksen hallintoa tai sääntöjä, ota yhteyttä ja vastaamme niihin mielellämme.